Liam Gillick

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1997   documenta x - the book (Poleitics)
2005   EVN Sammlung 95-05
2008   Absence v záznamu
2010   Minimalism and After (Tradition und Tendenzen minimalistischer Kunst von 1950 bis heute / Tradition and Tendencies of Minimalism from 1950 to the Present)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2016   Prostor pro pohyblivý obraz – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času / Moving Image Department – 5th Chapter: The Economies of Time, Subverted
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Book Works (A Partial History and Sourcebook), Book Works, Londýn (London)
2017   The Artist as Curator (An Anthology), Mousse Publishing, Milán (Milano)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2005   Síla vakua (Portrét umělců: Huyge/Parreno/Gillick), Labyrint revue, , 17 - 18, 2005, 110-112
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Tonight!
2009   Liam Gillick: Wall Diagrams the 1990s and early 2000s
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2002   Private Views
2003   Glamour
2004   Tonight
2008   Absence v záznamu
published, title (subtitle)
2005   Liam Gillick (Barevné reprodukce)
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2004   Tonight
Periodical
published, title (subtitle)
2005   Labyrint revue (Nebezpečné vztahy)
Press News
published, title (subtitle)
2007   Aktivní konstalace: Umělecká sbírka ze sbírek Lafrenz e Reinking, Marc Lüders: Obrazové reality
2009   Liam Gillick: Wall Diagrams the 1990s and early 2000s