Wang Guangyi

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Wang_Guangyi.jpg/220px-Wang_Guangyi.jpg