Václav Kural

* 25. 6. 1928, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
† 25. 6. 2011, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Historian

 

sex: male

NK AUT: jn20000401547

notes:
PhDr., CSc., autor prací o dějinách česko-německých vztahů a protifašistickém odboji

Václav Kural

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha

Václav Kural

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Češi, Němci, odsun (Diskuse nezáviských historiků), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Václav Kural

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Češi, Němci, odsun (Diskuse nezáviských historiků), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2002   Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha