Gotzwin

illuminator, písař

 

sex: male

notes:
Byl mnichem cisterciánského kláštera v Nepomuku u Plzně.