Josef Laichter

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Calendarium
published, title (subtitle)
2009   Kalendárium 2009 (Přehled výročí událostí a osobností Královéhradecka)