Čeněk Gregor

* 17. 8. 1847, Svratka (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
5. 11. 1917, Praha, Česká republika (Czech Republic)
politician, mayor, builder

 

sex: male

word:
Český architekt a komunální politik. Studoval na reálce ve Vysokém Mýtě a Kutné Hoře. Po ukončení byl přijat na Vysokou školu technickou v Praze, kde studoval u svého pozdějšího přítele Josefa Hlávky. Praxi zahájil spolu s K. Stárkem, s nímž navrhoval a realizoval celou řadu budov v Praze a jejím okolí. Vedl stavební práce na Národním divadle po jeho požáru. Dále je autorem baziliky sv. Václava na Smíchově, budovy univerzitního přírodovědného ústavu, české lékařské fakulty, nového muzea království českého a Hlávkova paláce ve Vodičkově ulici.
Spolu se stvitelem K. Stárkem provedl stavbu Nár. divadla v Praze po požáru 1881.
Do sboru obecních starších byl zvolen roku 1878 a setrval v něm až do roku 1917. Od roku 1883 byl členem pražské městské rady. V letech 1893-96 vykonával funkci strarosty. Zde se věnoval především urbanistické a technické problematice. Na jeho popud se naplno rozvinula velká pražská asanace. Roku 1894 Gregor prosadil schválení projektu vypracovaného ing. W.H.Lindleyem na vybudování moderní kanalizace v celém obvodu města. Dále byl za jeho starostování zahájen provoz Staroměstské tržnice, došlo k budování veřejného elektrického osvětlení a zprovoznění prvních tramvajových drah. Roku 1895 se stal protektorem
úspěšné Národopisné výstavy. Další kandidaturu na funkci starosty nepřijal. Následující léta se věnoval vlastní stavební firmě.
PePřík

Lit.: Zlatá praha XI, 1894, s. 95; Masarykův slovník II., s. 1057; V. Ledvinka: Purkmistři, starostové a primátoři Prahy 1784-1997. v: MF Dnes - Praha 28.3. 1997, s. dvě.

notes:
se stvitelem K. Starkem provedl stavbu Nár. divadla v Praze po požáru 1881, paláce Živnobanky aj.