Ľudovít Hološka

* 18. 9. 1943, Jablonica (Senica), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

Ľudovít Hološka
Klarinetista
1981
malba
plátno, tempera
80 x 65 cm
Ľudovít Hološka
Jabloň
1970
perokresba
papír, tuš
390 x 280
Ľudovít Hološka
Topole pri Váhu
1975
kresba, malba
akryl, papír, tužka
38 x 39 cm
Ľudovít Hološka
Vetrolam IV.
1973
kresba
papír, pastel, tužka
178 X 161
Ľudovít Hološka
Jabloň
1970
kresba
papír, tuš
400 x 285
Ľudovít Hološka
Štúdia
1976
kresba, malba
akvarel, karton, tužka
297 x 287

word:
V roku 1958-1962 absolvoval Školu umeleckého priemyslu, 1962-1968 Vysokú školu výtvarných umení, odbor-maľba v Bratislave u prof. Jána Mudrocha, 1990 doc, 1995 prof. V roku 1968-1974 umelec v slobodnom povolaní, 1974-1986 odborný asistent na Pedagogickej fak. UK Trnava, od 1988 odborný asistent, doc., prof na VŠMU v bratislave, 1994-2001 externý doc., profesor na PF UK Trnava, od 2001 prof., prodekan na Fak. výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jeho maľby a kresby sú umiestnené vo viacerých galériách (aj v Štátnej galérii v Banskej Bystrici), ilustroval viac ako 80 knižných titulov, autor výberu z textov o výtvarnom umení Vrstvy tvaru (1986), monografie Alexander Ilečko (1998), článkov v periodikách Romboid, Výtvarný život, Profil a i. Člen Spolku výtvarníkov Slovenska.
sk.wikipedia.org, 9.6.2017