Vladimír Raffel

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1931   Vladimír Raffel: Prapovídky. Nákladem F. Borového v Praze. (Poznámky), Blok, 1, 2, 1931/06, 70-70
1936   Vladimír Raffel: Prapovídky. (poznámky), Blok 1936, , , 1936/01, 70-71
published, title (subtitle)
  Vladimír Raffel (cs.wikipedia.org)
Calendarium
published, title (subtitle)
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)
Periodical
published, title (subtitle)
1931/06   Blok (Časopis pro literaturu a kritiku )