Ludwig van Beethoven

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _