Bohumil Teplý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Bohumil Teplý: Reliéfy
1981   Bohumil Teplý: Sochy ((Sochaři na počest Leoše Janáčka))
1991   Bohumil Teplý: Reliéfy
1992   Bohumil Teplý: Sochy
1996   Křížové cesty Bohumila Teplého (Kresby, reliéfy)
1997   Bohumil Teplý: Sochy
2002   Bohumil Teplý: Medaile a drobná plastika
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci
1966   Výstava nových autorů
1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1973   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
1995   Sovinec 1992-1994
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2003   4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon)
2006   Jana Jemelková: 2000 - 2005, Bohumil Teplý: 2000 - 2005
2008   Olomoucká socha
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900 - 2012
2014   6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (Medaile, plakety, mince, insignie, plastiky, kresby, grafika)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Stopy času (Výtvarné dílo Bohumila Teplého), Nakladatelství Geoda - RNDr. Boris Vystavěl, Prostějov (Prostějov)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1971   Výstava olomouckých výtvarníků, Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 6-
1978   Výtvarné umění v metru, Metro a výtvarné umění, , , 1978, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2011   Bohumil Teplý: Stopy času
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1969   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
2006   Jana Jemelková a Bohumil Teplý, Cihláři v průběhu staletí, 1527 km Olomouc - Le Havre (Francie)
2006   Jana Jemelková - grafika, Bohumil Teplý - sochy
Almanach
published, title (subtitle)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Výtvarná agentura
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1973   Seznam vystavených prací
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
2006   Jana Jemelková - grafika, Bohumil Teplý - sochy (2000 - 2005)
Introductory Text
published, title (subtitle)
19.2.1998   Sešli jsme se dnes v Muzeu Prostějovska...