Bohumil Teplý

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), (pobyt, od r. 1995 působil jako pedagog na Fakultě výtvarných umění tamního Vysokého učení technického)
0 -   Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město), (od r. 1996 činný jako pedagog výtvarné kultury na tamní univerzitě)
0 -   Hořice (Jičín), Hořice (Jičín), (pobyt, činný jako pedagog restaurování kamenných památek)
0 -   Vernířovice, , (pobyt, činný ve vlastním ateliéru)
1960 - 1978   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), (činný v l. 1960-1978 jako pedagog kresby a sochařství na filosofické fakultě tamní univerzity)