Václav Uruba

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Přehled významných realizací za rok 1977 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -