Miloš Skřivan

 

sex: male

notes:
přednáší chov drůběže a chov kožešinových zvířat