František Podešva

* 2. 7. 1893, Sokolnice (Brno-venkov), Česká republika (Czech Republic)
28. 10. 1979, Valašské Meziříčí (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
stage designer, graphic artist, illustrator, painter, pedagogue, editor, author of memoirs, typographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Rod Františka Podešvy pocházel z Valašska, a ačkoli prožil velkou část svého pracovního života v Brně a v Praze, zůstal mu věrný. Vyučený houslař byl v roce 1911 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku 1921 zřídil soukromou malířskou školu. Pak přesídlil do Prahy, stal se vedoucím redaktorem společenské revue Salón, byl členem Klubu výtvarných umělců Aleš.
Stále častěji zajížděl na Valašsko, ke kterému ho poutaly hluboké kořeny, v roce 1938 se natrvalo usadil na Soláni. Pobyt na samotě střídal s častými studijními cestami do zahraničí. Původní tvorba Františka Podešvy nesla znaky secese, pak novoklasicismu. Pobyt na Valašsku znamenal obohacení a prohloubení umělcova malířského díla. Většina jeho prací jsou figurální kompozice Valachů, postavy jsou zasazeny do krajiny, malba je charakteristická věcností, drsným lyrismem a úsilím o vyjádření podstaty milovaného kraje.
vmp.cz, 22.5.2017
-
Dětství a mládí prožil v Brně, v chudé rodině valašského formana a pradleny. Vyučil se houslařem u Josefa Lídla (pozdeji firma Václav Lídl) na Zelnym trhu v Brne. Studoval v letech 1912–1915 na pražské Akademii výtvarných umění (AVU), kde se stal žákem u profesorů Vlaho Bukovce, v malířské speciálce Jana Preislera, a na grafice u Augusta Brömseho. Během 1. světové války byl povolán v roce 1915 do vojenské služby v Budapešti a Albánii. Po válce studia dokončil v roku 1921 absolvováním grafické speciálky na AVU.
V roce 1920 vytvořil svá první monumentální díla - sgrafito na škole v Rožnově pod Radhoštěm a fresku v kostele na Hutisku; vítězný oblouk a strop kněžiště. Jako státní stipendista pobýval v roce 1925 v Paříži u profesora Františka Kupky. Roku 1926 se oženil s Marií Jaruškovou, se kterou vychovali dvě dcery.
Podnikl řadu studijních cest do zahraničí zejména ve 20. a 30. letech (Itálie, Francie, Německo, Španělsko aj.) Inicioval založení prvního výtvarného spolku Klub výtvarných umělců Aleš (KVU) v Brně, byl ředitelem vlastní malířské školy, členem skupiny Bezruč a Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců. Už od dob studií intenzivně vystavoval na souborných a spolkových výstavách a svou tvorbu představil v období mezi válkami i na samostatných výstavách v zahraničí – v Poznani a několikrát v Paříži v „Salon des Tuileries“. V roce 1925 se přestěhoval z Brna do Prahy, kde byl až 1942 redaktorem časopisů Salon a Srdce Evropy.
V roce 1938 se přestěhoval s rodinou na Valašsko, a žil v ateliéru na „vrchu umělců“ Soláni, kde se scházeli s dalšími malíři, spisovateli nebo hudebními skladateli. Působil též jako hudební pedagog v Baťově škole umění ve Zlíně a Uherském Hradišti. V počátcích tvorby se věnoval zejména tvorbě figurální, později ho zaujala krajinomalba. V jeho dílech se odráží láska k Valašsku, jeho lidem a přírodě.
František Podešva zemřel v roce 1979 ve věku 86 let ve Valašském Meziříčí. Pohřben je na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho manželkou byla spisovatelka Marie Podešvová a dcerou americká fotografka Eva Fuková.
cs.wikipedia.org

notes:
1915-1918 se účastnil 1. sv. války