Jaroslav Uzel

from - to, institution, city, (notes)
1903 - 0   České vysoké učení technické, Praha, ()
1920 - 1939   Česká zemědělská univerzita, Praha, ()