František Hora

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Cesta (Sborník pozdravů přátel k padesátinám zasloužilého umělce Miroslava Houry), ,