František Hora

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1965   Dvacet let výtvarného života na Litoměřicku (1945-1965), Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR, , , 1965, 3-11
1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1979   Severočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1979   Přehled pražských výstav srpen-září (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1982   Výtvarní umělci Mostecku, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 18-23