Zdeněk Pešat

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)