Jan z Wojkowicz

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1941   Po prvé své publikaci, sborníku Defilé intelektuálů..., Nymburáci vybraní i sebraní, , , 1941, 0-0
1987   Po prvé své publikaci..., Životopis trochu jinak, , , 1987, 234-240
Album
published, title (subtitle)
1935   Nymburáci vybraní i sebraní (22 karikatur typických osob nymburských)
1941   Nymburáci vybraní i sebraní (25 karikatur typických osob nymburských)
Samiizdat
published, title (subtitle)
1987   Životopis trochu jinak