Otakar Zich

* 25. 3. 1879, Městec Králové (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
9. 7. 1934, Ouběnice (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
composer, dramatist, aesthetician, hudební kritik, pedagogue, musicologist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor matematika, fyzika, estetika, psychologie a hudební věda. 1902 získal doktorát (disertace O integrálech singulárních). V l. 1903-1906 pedagog gymnázia v Domažlicích, od r. 1906 v Praze. 1911 se prací Estetické vnímání hudby habilitoval jako docent experimentální estetiky na Univerzitě. Od r. 1911 docent, od r. 1924 profesor estetiky Filozofické fakulty UK v Praze. V l. 1920-1924 profesor filozofie Masarykovy univerzity v Brně. - Ve svém estetickém díle se zabýval řadou uměleckých oborů, např. hudbou, literaturou, tancem, lidovou písní, činohrou, operou aj. Přinesl nové poznatky o vztahu hudby a vědomí, zjišťoval vyjadřovací schopnosti hudby. Položil základy moderní hudební sémantiky. - Sbíral a upravoval lidové písně, zejména chodské. - Ve skladbě samouk. Tvůrce vokální hudby, např. oper Malířský nápad, Vína, písňových sborů a cyklů. - Autor odborných estetických studií a publikací, např. Estetika hudby. Z folkloristických prací napsal České lidové tance s proměnlivým taktem, O slovenské lidové písni ad. Publikoval v České hudbě, Volných směrech, České mysli, Českém lidu, Živém slově, v Časopise pro moderní filologii ad.; působil též jako hudební referent Zvonu.
zdroj - www.svkkl.cznotes:
prof., PhDr.