Václav Unčovský

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, , , 1990, 273-302