Helena Horálková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Horálek Jaroslav
1994   Jaroslav Horálek 1954 - 1991
1996   Helena Horálková: Labyrinty
1999   Helena Horálková
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Štěpán, Horálková: Nebe, země
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2014   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2015   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů; Vojtěch Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad