Louisa Chotková z Chotkova a Vojnína

painter

 

sex: female