Ladislav Jan Šaloun

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby
1980   Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb
1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
2000   Šalounův souzvuk
2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate)
2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1924   XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1938   Postavy českých dějin
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1942   117. výstava Portret
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1947   Anýžovy novoroční medaile a plakety
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   Národní umělci a Emil Filla
1948   Ludvík Kuba, Josef Lada, Antonín Procházka, Václav Rabas, Ladislav Šaloun, Václav Špála, Max Švabinský
1949   Sculptura cehoslovaca
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě)
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   České moderní malířství
1966   Česká secese (Umění 1900)
1969   Sochařské kresby z počátku 20. století
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   Český portrét
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus)
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   České sochařství kolem roku 1900
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   Portrétní tvorba 19.-20. století
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1991   Zapomenutá díla
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
1992   Pocta Rodinovi
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
2005   Pohádkové bytosti
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921
2016   Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese)
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2017   Umění secese
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition
2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2020   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1957   Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1959   Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 8-9
1969   Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, , , 1969, -
1970   Sté výročí Ladislava Šalouna, Výtvarná práce, 18, 18, 1970/09/01, 4-
1980   Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, -
1980   Secesně-symbolistní tvorba Ladislava Šalouna (Drobná plastika a kresba), Umění, 28, 5, 1980, 469-479
1981   Výstava kreseb Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 62-62
1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 8-10
1982   Výstava Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 60-60
1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 30, 5, 1982, 422-446
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Sochař Ladislav Šaloun (1.8.1872-18.10.1946), Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), , , 2000, -
2000   Glosa téměř důvěrná, Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), , , 2000, -
2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, , , 2002, 87-105
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2008   V umělcově jídelně, Art + Antiques, , 11, 2008/11/5, 60-61
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
2013   Sochy, Ročenka ART+, , , 2013/02, 60-63
2014   Sochy, Ročenka ART+, , , 2014, 68-70
2016   Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, , , 2016, 128-132
2016   Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50, 1-2, 2016, 76-91
2018   Šalounova sochařská pozůstalost ve sbírkách GASK (Šaloun's sculptural legacy in the GASK collection), Šaloun, , , 2018, 8-15
2018   Ladislav Šaloun, Šaloun, , , 2018, 16-29
2018   Národní pomníková tvorba Ladislava Šalouna (National monument works by Ladislav Šaloun), Šaloun, , , 2018, 30-47
2018   Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna (Restoring the set of Ladislav Šaloun's works from the GASK collection), Šaloun, , , 2018, 68-91
2018   Katalog děl (Katalog of Works), Šaloun, , , 2018, 92-249
2018   Ladislav Šaloun - životopisná data (Ladislav Šaloun - biographical chronology), Šaloun, , , 2018, 250-252
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
nedatováno   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
Directory
published, title (subtitle)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2018   Výtvarné umění
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
Dissertation
published, title (subtitle)
1975   Dílo sochaře národního umělce Ladislava Jana Šalouna
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70)
Advertisement
published, title (subtitle)
  Important collection of Czech Art
Calender
published, title (subtitle)
2000   Milenium 2000/ 20001
2009   Sochy pro Hradec Králové 2010
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
Poster
published, title (subtitle)
1980   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2005   Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech)
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
Guide
published, title (subtitle)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Boudová, Bílek, Kašpar, Mrkvička, Preissig, Šaloun, Špála)
Press News
published, title (subtitle)
2005   Pohádkové bytosti