Hana Nováková

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Volné sdružení výtvarníků Vosa - Louny (Výstava ke vstupu do oslav 20. výročí založení výtvarného sdružení Vosa)