Dominik Umlauf

* 1792, Mlýnice, Červená Voda (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
1872, Letohrad (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
painter, woodcarver

 

sex: male

word:
Otec jej dal vyučit houslařem, jenže jeho umělecké nadání bylo všestranné, což záhy dokázal. O dochovaných houslích nevím, ale jeho malířské a řezbářské práce je možné shlédnout dodnes. Pracoval jak pro soukromé osoby, tak pro církev. Mlýnice byla ale pro jeho práci příliš malá a zakázky by jej, coby umělce neuživily, proto se přestěhoval roku 1830 do Kyšperka (dnešní Letohrad), kde žil až do své smrti v roce 1872. Z jeho prací uveďme figurální výzdoby na kazatelně v kostele v Mlýnici, kříž s Kristem v kostele v Potštejně, křížovou cestu na Kopečku v Letohradě, obraz Madony v kunčickém kostele (Kunčice – část Letohradu) nebo renovace sloupu Panny Marie na letohradském náměstí.
ing.Václav Jetmar, soupispamatek.com, 2012

notes:
* na zámku Mlýnice
+ Kyšperk, dnes Letohrad
maloval oltář v Konojedech - obraz sv. Václava