Milada Einhornová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Věra Růžičková Bejrová: Výběr z díla
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Říkali mu Frkos, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců), Orbis, Praha
1974   Federální shromáždění Československé socialistické republiky, Orbis, Praha
1975   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1976   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1977   Na shledanou Jeseníky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Země má, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1981   Na shledanou, Praho, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Na shledanou v Krkonoších, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Planeta Země, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1980   Výstava Antické umění v československých sbírkách (Výstavy), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, 56-57
Periodical
published, title (subtitle)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1975   Pražský hrad