Lada Faixová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Panenka z rákosu, Československý spisovatel, Praha