Jaroslav Věšín

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1876 - 1881   Akademie výtvarných umění, Praha , Lhota Antonín
1876 - 1881   Akademie výtvarných umění, Praha , Swerts Jan
1881 -   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Mnichov (München) , Piloty Carl