Zdeněk Filip

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1971   Československý politický plakát 1960-1970
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   Výtvarní umělci Mostecku (Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky)
1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Humor a satira v boji za mír a proti válce (Výstava k 100. Výročí narození Jaroslava Haška)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1990   Současná česká kniha
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Došlo po uzávěrce (Výroční ceny Svazu...), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1980   Cesta výtvarným umělcům a architektům, Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, 2-7
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění