Antoš Dohnal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Beletristický přínos olomouckého kraje (Seznam spisovatelů a jejich knih), Okresní osvětový sbor pro Olomouc venkov, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid - československá reklamní agentura, Praha
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1941   Tři z Moravy, Akord, IX., 2, 1941/10/, 48-56
1993   Leopold Josef Hansmann (17.2.1824 Kvasice u Kroměříže - 7.7.1863 Brno), Lexikon české literatury 2/I H-J, , , 1993, 65-67
Periodical
published, title (subtitle)
1941/10/   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)