Jiří Felix

* 1856,
1926,

 

sex: male

word:
Od roku 1883 učil ve Frenštátě, kde později byl ředitelem obecné a měšťanské školy dívčí. Byl spoluzakladatel frenštátského Sokola (1890) a autor jeho dějin, jeden z nejvýznamnějších sběratelů artefaktů mizející valašské kultury, z nichž řada byla součástí valašské expozice Národopisné výstavy československé v Praze 1895 a základem sbírky frenštátského muzea.
zdroj - www.frenstat.info