Jan Lucemburský, český král

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Jan Lucemburský (Tělesné vlasnosti 10. českého krále ve světle antropologicko lékařského průzkumu)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Král diplomat (Jan Lucemburský 1296-1346), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Jan Lucemburský (cs.wikipedia.org)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2010   Královský sňatek / A Royal Marriage (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310 / Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310)
Dissertation
published, title (subtitle)
1976   Vztah profánního a cirkevního sochařství v Čechách za vlády Jana Lucemburského
1979   Pečeti Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny