Zásmucký

 

sex: male

notes:
Zdeněk ze Zásmuk
báje o hrdinném Zdeňkovi ze Zásmuk vyšla 1799 v Krameriově nakladatelství v Praze pod titulem: "Zdeněk ze Zásmuku se svými tovaryši aneb Rytíři v Blanickém vrchu zavřeni.
Stejnou látku zpracoval Klicpera ve svém díle "Blaník" aj.K.Tyl ve hře "Jiříkovo vidění".
Tato látka je často zpracovávána i ve výtvarném umění nebo sochařství.