Jan Vaněk

* 4. 3. 1842, Velký Ořechov (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
23. 1. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
archeologist, hospodářský úředník

 

sex: male

word:
Správce lichtenštejnského panství Kounice a statku Radim (1883-1911). Vůdčí postava staročechů na Kouřimsku, amatérský archeolog. O archeologii ze zajímal už v 80. letech 19. století, cenných výsledků dosáhl až při spolupráci s profesorem Josefem Ladislavem Píčem, prokopal a zpracoval několik archeologických lokalit, hlavně pohřebiště doby římské u Dobřichova (1896). V roce 1890 byl jmenován dopisujícím členem Archeologického sboru Národního Muzea, 1891 se stal činným členem Společnosti Národního Muzea, 1895 jednatelem Archeologické komise České akademie a umění pro kolínskou oblast. Spoluzakládal muzejní jednotu v Kolíně, v roce 1895 se stal jejím místopředsedou. Muzejní jednota v Českém Brodě ho kolem roku 1896 jmenovala dopisujícím členem, v roce 1906 byl zvolen předsedou kouřimského muzejního spolku.
jih

notes:
NK ne - 2011/02
Vaněk, Jan, 1842-1927
odkazová forma
Waněk, Jan, 1842-1927
SKLENÁŘ, Karel, SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. 1. vyd. Praha : Libri, 2005, s. 609.