Ignác Čečrdle

1861,
pedagogue

 

sex: male

word:
Vzorný učitel kouřimský vyznamenaný zlatou záslužnou medailí, člen Pražských umělců hudby. Na kouřimské škole začal vyučovat český jazyk v plovině 19. století. K padesáti letům Čečrdlovy pedagogického práce napsal Josef Kajetán Tyl oslavnou Serenádu:
Sláva tobě! … Sláva muži drahý!
Na památku půlstoletí snahy
Zaznívá tu vděčný zpěv.
Naše heslo tvoje drahé jméno,
Zdobeno je před světem a ctěno,
Blahem proudí naše krev.
jih