Jaroslav Startl

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Obchodní akademie, Kolín (Kolín), (ředitel)
0 - 0   Státní okresní archiv, Kolín (Kolín), (v 50. a 60. letech archivář)