Jasper Johns

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Syntéza umění k roku 2000?, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 10-12
1966   Dobrodružství objektu, Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 12-12
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1968   Světovost s otazníkem, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 1-6
1969   Čtyři články, Světová literatura, 14, 2, 1969, 37-53
1971   Výstava světového plakátu v NG, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 2-
1971   Souřadnice severoamerického umění, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 7-
1990   Umění nové citlivosti (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeský deník, , , 1990/10/27, 0-0
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, , , 2007, 233-246