Ladislav Zikmund-Lender

* 26. 11. 1985, Česká republika (Czech Republic)
art historian, curator, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male
web: zikmund-lender.com

word:
Ladislav Zikmund-Lender (*1985) je český historik umění a kurátor. Externě vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je autorem či editorem knih: Experimentální sídliště Invaldiovna (2014), Design/nábytek/interiéry (2014) či Budova muzea v Hradci Králové (2013). Spolupracuje s pražskou Müllerovou vilou, připravil průvodce Okolí Müllerovy vily, který vyšel ve třech jazykových mutacích (2013). Je také spoluautorem knihy Teplá Praha (2014), či Homosexualita v dějinách české kultury (2011, znovu 2013). Začal se jako první akademicky systematicky zabývat queer studies v dějinách umění u nás (první studie Vlastní pokoj, kam se nesmí: gay a lesbická studia v českých dějinách umění ve sborníku Tvarujete si sami? Sborník příspěvků z 3. sjezdu českých a slovenských historiků umění nebo Vůle k vidění v 69. Bulletinu Moravské galerie). Účastní se řady mezinárodních odborných konferencí a sympozií, např. konference Queer Sexualities ve Varšavě (2010), Femininities and Masculinities v Praze (2013), z tuzemských Sexuality 8 (2014). Jeho studie Visualizing the Community byla vybrána pro publikování knihy Queer Sexualities: Staking Out New Territories in Queer Studies (2012). Přispěl do knihy Transitioning Masculinities (vyjde v Oxfordu v roce 2015). Jeho odborný zájem leží v marginalizovaných tématech moderní vizuální kultury a v dějinách a teorii moderní architektury a designu, především zkoumá osobnost a dílo architekta Jana Kotěry. Je autorem monografických publikací o Kotěrových stavbách. Účastnil se mj. výroční konference ICOM-ICDAD a ICOM-DEMHIST v roce 2009 Národní a mezinárodní: Architektura a interiéry dvacátého století v uměleckém a politickém kontextu (s příspěvkem Zahradní architektura Jana Kotěry) nebo konference Český architektonický kubismus: Sto let poté (s příspěvkem Jan Kotěra: Kubista), konferecnce Ödön Lechner (s příspěvkem Jan Kotěra between the evolution and the revolution of the modernist idea) či konference Velkoměstské paláce (s příspěvkem Soumrak monumentu: Velkoměstský palác v pražské moderně). Přispívá do řady tuzemských odborných časopisů, Architekt, Stavba, Atelier či Art&Antiques. Od roku 2014 má samostatný blog na Artalk.cz o architektuře a památkové péči.
zikmund-lender.com, 19.7.2016

notes:
PhDr., nar. v Prachovicích (okr. Chrudim);
Koordinátor umělecko-historické platformy obrazar.com, redaktor earchitekt.cz, lektor Müllerovy vily. Zaměřen na umění přelomu 19. a 20. stol., gender a queer studies a architekturu 20. stol.