Jan Koula

* 7. 2. 1855, Český Brod (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
18. 5. 1919, Praha, Česká republika (Czech Republic)
draghtsman, pedagogue, publicist, archeologist, designer, architect, painter, editor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Český architekt, malíř, profesor ornamentálního kreslení, publikace z oboru uměleckého průmyslu. Vychodil obecnou školu v Sadské, poté roku 1866 odešel do Prahy na vyšší českou reálku(ukončil 1872). Pod vlivem svého strýce A. Heima začal malovat a kreslit. V této době byl ubytován v podnájmu u majitelky soukromé dívčí školy, díky ní se začal zajímat o výšivky a lidové umění vůbec. Roku 1872 byl přijat ke studiu na České vysoké škole technické u prof. J. Niklase. Po pěti letech nastupil na Akademii výtvarných umění ve Vídni k prof. T. Hansenovi, avšak již roku 1878 byl jmenován asistetem prof. J. Schulze na České technice v Praze. Roku 1880 se zde habilitoval, 1884 získal mimořádnou a roku 1897 řádnou profesuru architektonického tvarosloví a ornamentálního a technického kreslení. Stal se členem Umělecké besedy, zúčastnil se se svým návrhem soutěže na oponu Národního divadla, byl jedním ze zakládajících členů Spolku pro šíření národního vyšívání a kustodem historicko archeologických a národopisných sbírek Národního musea (od 1892). Od roku 1883 redigoval Zprávy Spolku architektů a inženýrů (od 1907 předsedou tohoto Spolku), později pracoval v redakční radě Architektonického obzoru a od roku 1895 redigoval také obrazovou část Soupisu památek uměleckých a historických. Jeho největším literárním dílem jsou Památky uměleckoprůmyslové v Čechách, kterých vyšly dvě série v letech 1882 a 1888. Zájem o národopis a český umělecký průmysl ho dovedl do výboru pro umělecký průmysl na Jubilejní výstavě v Praze (1891) a k organizováni Národopisné výstavy v Praze (1895).
Jako architekt byl představitelem českého historismu 19. století. Realizoval například sokolovnu v Českém Brodě (1885), Českou chalupu na Jubilejní (1891) a Rychtu na Národopisné výstavě v Praze (1895), Čechův most v Praze (1906-08) a rekonstrukci Staroměstské radnice spolu se sousedním domem U minuty v Praze (1907-12). Je autorem projektu letenského průlomu v Praze (1897-1911). Vedle toho byl velmi oblíbeným kreslířem a několikrát se také zúčastnil výstav Krasoumné jednoty. Je také autorem návrhu pomníku Prokopa Holého (1910) v Českém Brodě, který vytesal Karel Opatrný.
PePřík