Vojtěch Cinybulk

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Vojtěch Cinybulk: Grafika
1975   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika
1984   Vojtěch Cinybulk: Drobná grafika
1988   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika
1994   Vojtěch Cinybulk: Drobná grafika
1997   Vojtěch Cinybulk: Obrazy a grafika / Divadelní tvorba a exlibris
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Výstava dětské knihy
1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1956   Hračka a loutka
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1961   Hollar 1961
1963   Hollar; Kresby; 1963
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Hollar: Kresby členů
1965   Ex libris skvosty drobné grafiky
1965   Skupina Purkyně
1966   Euro-exlibris '66
1966   Grafika Plakát
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1967   umění + BYT
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Skupina Purkyně
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1969   Kresby členů
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1985   Hračka loutka (Oborová výstava)
1987   Československý exlibris 1987
1987   Současné české exlibris
1988   Současné české exlibris
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1991   Kresba
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1994   Současná česká grafika
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Odpověď radostná a kladná, Mladá fronta, 12, 281, 1956/11/21, 3-3
1959   Umění životu, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 8-
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1980   Výstavy Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1984   Vojtěch Cinybulk (1915), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 299-300
1990   75 let Vojtěcha Cinybulka, Exlibris Olomouc 1990, , , 1990, 8-9
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Vojtěch Cinybulk: Grafik a scénograf
1997   Vojtěch Cinybulk: Tvorba pro děti
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1963   Ex libris
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
2001   Exlibris
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
1990   Portréty významných osobností v drobné grafice ze sbírek Jaroslava Zelíka
Funeral Card
published, title (subtitle)
1994   Vojtěch Cinybulk (grafik)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
1976   Vojtěch Cinybulk: Pegas /kresba štětcem/
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1998   Vojtěch Cinybulk: Soupis exlibris 1943-1994
2000   Vojtěch Cinybulk: Soupis novoročenek 1946-1994
nedat.   Vojtěch Cinybulk: Soupis exlibris za léta 1943-1974