Vojtěch Cinybulk

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Borjovi noví přátelé, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1975   Kulda Kulíšek, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
1991   Zlaté údolí (Příběhy ze starých časopisů), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1974   Vězeň na Bezdězi, Naše rodina, , 22, 1974/05/22, 4-5
1974   Zátka, Naše rodina, , 31, 1974/07/31, 4-