Jiljí Vratislav Jahn

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2014   Průzory (Výběr z tvorby pardubických básníků), Vespero, Pardubice (Pardubice)