Vladimír Uher

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Dialog tvarů (Architektura barokní Prahy), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha