Vladimír Uher

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1996/12/12? - 1997/01/05   Barockarchitektur Böhmens in Fotografien von Vladimír Uher, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)