Vladimír Denkstein

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1941   Karel Lidický: Výstava sochařské práce
1942   Josef Směšný: Obrazy a kresby / Bilder und Zeichnungen
1943   Milena Komrsová
1944   František Ropek
1944   Podobizna v díle Františka Bílka
1980   Vilém Plocek: Obrazy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Jihočeská gotika ve sbírkách Městského musea v Českých Budějovicích, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1968   150 let Národního muzea v Praze (Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu), Orbis, Praha
1977   Václav Hollar: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Musée National 1818-1968, Orbis, Praha
1968   Národní muzeum 1818-1968, Orbis, Praha
1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1936   Jihočeská gotika, Život, 14, 3, 1936/01, 45-46
1938   Ranně gotická architektura žebravých řádů v čechách a na moravě. (Akord 1938/2), Umění, , , 1938, 17-32
1944   František Ropek, František Ropek, , , 1944, 0-0
1958   Sedmdesátiny Adolfa Trägra, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 7-7
1958   80 let Zdeňka Wirtha, Výtvarná práce, 6, 15, 1958/09/05, 3-3
1977   Hollarovy rané kresby z let 1625 - 1630, Umění, 25, 3, 1977, 193-219
1983   Geneze apokalyptického čísla 666, Umění, 31, 2, 1983, 118-127
1992   K motivu ptáčka na středověkých madonách s dítětem, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, , , 1994, 71-74
2014   Jan Hertl a revue Řád, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 14-21
2014   Vzpomínka na mého tátu Jana Hertla, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 22-25
Periodical
published, title (subtitle)
1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1980   Znamení kotvy
Offprint
published, title (subtitle)
1978   Wenceslaus Hollar Bohemus
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1950   Max Švabinský: Satyr (Soubor grafických listů k veršům Victora Huga)