Zdeněk Jonák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Skladatelé dneška, Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1