Bedřich II. Hohenstauf

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika), ,