Ivan Jilemnický

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Kamenné sochy Ivana Jilemnického
1980   Ivan Jilemnický: Sochy z kamene
1982   Ivan Jilemnický: Létající kufr a jiné sochy
1994   Kamenné poselství I. J.
1995   Ivan Jilemnický: Socha v kresbě
2014   Ivan Jilemnický (1944-2012)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Výstava mladých: 68
1970   Výstava mladých 70
1993   Výstava současného českého sochařství
1998   Džbán 1998. Mezinárodní sochařské sympozium
1998   Šest současných umělců z Prahy / Six contemporary Artists from Prague
2000   Džbán 1992 2000 (Mezinárodní sochařské sympozium Džbán a Přírodní kámen v architektuře)
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2008   Jilemničtí
2009   Příběh utrpení a nadějí člověka
2014   Příběh utrpení a nadějí člověka
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Na kopci v Hrachovci (Setkání se sochami Ivana Jilemnického), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1990   Ivan Jilemnický: Sochy z kamene a kresby
1992   Ivan Jilemnický: Kresby
2004   Na kopci v Hrachovci setkání se sochami I. J.
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1986   Sochařské setkání (generace 1941 - 1951)
1986   Sochařské setkání (generace 1941-1951)
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010 ((VII.ročník))
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Aukce umění
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2008   Křížová cesta 21. století (Příběh utrpení a nadějí člověka)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1996   Pour Felicité 1997 (Ivana a Ivan Jilemničtí)
2001   P. F. 2002 (Jilemničtí)
2006   Pour Féliciter 2007 (Ivana, Emilie a Ivan Jilemničtí)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)