Ivan Jilemnický

institution, city
Galerie hlavního města Prahy, Praha(CZ)